ideologi
  1. sammanhängande system av värderingar och idéer subst.
  2. inom filosofi metafysik [SYN. idélära] [föga brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan