visitera
  1. nog­grant söka i­genom saker eller utrymmen i syfte att förhindra att någon för med sig något olagligt [SYN. inspektera] verb
  2. besöka av ämbetsman i syfte att granska verksamhet verb
  3. inom medicin undersöka patient verb
  4. inom hippologi känna igenom en hela hästen med händerna för att undersöka om den har skadat sig verb
  5. inom militärväsendet mönstring av trupp eller vaktpost verb
  6. besöka [föga brukligt] verb
Tillbaka till startsidan