samling
  1. mängd föremål, som en person eller institution äger och förvarar av vetenskapligt, konstnärligt eller kulturellt intresse subst.
  2. tillfällig anhopning av föremål subst.
  3. anhopning av människor [SYN. folkhop] subst.
  4. uppslutning kring en idé organisation subst.
  5. sammankomst [SYN. möte] subst.
  6. psykisk skärpning [SYN. koncentration] subst.
  7. inom hästsport när häst sätter ner bakhovarna längre och längre fram inunder sig själv ju högre samlingsgrad som uppnås [SYN. undertramp] subst.
Tillbaka till startsidan