boksynt
  1. person som har en god boklig bildning [SYN. beläst] subst.
  2. person som är något bildad eller läskunnig subst.
  3. person som är litterärt eller vetenskapligt bildad [knappast brukligt] subst.
  4. person som har god kännedom om böcker [SYN. bokkännare, bibliognost] [föga brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan