förband
  1. skyddande material som lindas runt en skadad kroppsdel subst.
  2. inom bygg metoder för att an­ordna stenar i ett mur­verk subst.
  3. metoder för att binda samman delar i en konstruktion (oftast som efterled) subst.
  4. inom militären en grupp soldater där varje soldat har en speciell uppgift subst.
  5. inom skogsbruk inbördes avstånd och ordning mellan plantorna i ett planterat bestånd subst.
Tillbaka till startsidan