järnlunga
  1. inom medicin lunga som har upptagit järnpartiklar på grund av långvarig exponering för järn subst.
  2. en äldre typ av respirator som består av en metallcylinder där patientens kropp (förutom huvudet) omsluts subst.
  3. starka lungor (oftast pl.) subst.
Tillbaka till startsidan