järnväg
  1. ett nationellt och internationellt spårbundet transportsystem för tåg subst.
  2. järnvägsbanan i transportsystemet för tåg (se järnväg 1) subst.
  3. företag som driver trafik på järnvägen (se järnväg 1) subst.
  4. tåg som färdmedel på (se järnväg 1) subst.
  5. om tågförbindelser på det spårbundna transportsystemet subst.
  6. inom metallurgi ränna för uttömning av tackjärn från masugn [SYN. järngata] subst.
Tillbaka till startsidan