saxbett
  1. sammantryckning av saxens blad subst.
  2. längd, tryck o.d. på saxens skärande delar (se saxbett 1) subst.
  3. saxblad (i finlandssvenska) subst.
  4. tandfel där kindtänderna på under- och överkäken skjuter förbi varandra som skänklarna på en sax subst.
  5. inom hippologi bett på betsel som består av flera skarpkantade rörligt förbundna delar subst.
Tillbaka till startsidan