id
  1. en tålig fisk inom familjen karpfiskar (Cyprinidae) som lever i söt och bräckt vatten subst.
  2. idegran subst.
  3. virke producerat av idegran subst.
  4. arbete [SYN. göromål, syssla] [mindre brukligt] subst.
  5. hårt arbete [mindre brukligt] [högtidligt] subst.
  6. strävan subst.
  7. inom psykologi detet i Sigmund Freuds psykoanalytiska modell subst.
Tillbaka till startsidan