patriot
  1. en fosterlandsälskande person som sätter nationens intresse före sina egna [SYN. fosterlandsvän] subst.
  2. inföding [SYN. landsman] subst.
  3. medborgare subst.
  4. beskyddare subst.
  5. en sort buskblåbär från USA som har stora bär subst.
Tillbaka till startsidan