svängel
  1. vippstång vid brunn för upp­tagning av vatten subst.
  2. del till anspann för häst i form atvär­slå som fästs mellan en hästens drag­linor och den vagn eller det redskap som dras subst.
  3. inom teknik stång som får en borr att rotera med handkraft subst.
  4. pendel subst.
  5. kläppa i ringklocka subst.
Tillbaka till startsidan