alfkors
  1. amulett försedd med kors som ansågs ge skydd mot trolldom i svensk allmogetradition subst.
  2. amulett försedd med fem eller sex uddar subst.
Tillbaka till startsidan