gaffel
  1. ett ätverktyg som har något böjda piggar på ett skaft subst.
  2. föremål med två grenar som påminner om en gaffel till formen subst.
  3. inom schack en pjäs som hota två eller flera av motståndarens spelpjäser samtidigt [SYN. dubbelhot] subst.
  4. inom sjöfart en både bakåt och utåtvinklad stång från en huvudmast som an­vänds för att bära upp över­kanten av ett gaffel­segel [SYN. bom] subst.
  5. inom det militära den skillnad i avstånd mellan de explosioner från kanoneld som innesluta målet subst.
  6. drummel [SYN. tölp] subst.
Tillbaka till startsidan