haklapp
  1. tygstycke eller plaststycke som knyts runt ett barns hals för att skydda kläder mot nedsmutsning subst.
  2. på djur en avvikande färg på bröstet subst.
  3. på vissa fåglar en hudflik under strupen [SYN. slör] subst.
  4. underläppens yttre del på nötkreatur subst.
Tillbaka till startsidan