dubbelflöjt
  1. antikt träblåsinstrument som består av två skilda eller i ett gemensamt munstycke förenade flöjtpipor [SYN. aulos] subst.
  2. inom musik en orgelstämma med två mittemot varandra stående labialstämmor (på labialpiporna) subst.
Tillbaka till startsidan