allmänbildning
  1. mängd kunskap inom olika ämnesområden som anses önskvärda eller förväntade [ANT. specialiserad fackkunskap] subst.
  2. hos person en jämn utbredning av kunskaper inom vitt skilda områden subst.
  3. hos person en mognad i omdömet och en självinsikt om den egna kunskapens gränser subst.
Tillbaka till startsidan