bakkappa
  1. hälstycke på en sko (se tåkappa 1) subst.
  2. rekyldämpande del av gummi fäst på gävärkolvs kortsida subst.
Tillbaka till startsidan