auditör
  1. inom det militära en jurist som ansvarar för rättsvårdsärenden subst.
  2. inom scientologiläran en person som leder och guidar den person som ska bli auditerad i en auditeringsprocess subst.
Tillbaka till startsidan