not
 1. inom musik ett tecken som anger tonhöjd och längd subst.
 2. an­märkning till textställe vanligen markerad med siffra och ut­skriven i mindre typstorlek nederst på sidan eller efter huvud­texten subst.
 3. inom diplomati officiellt budskap från en stat till en annan via diplomatiska kanaler subst.
 4. ett fiskeredskap som består av ett fin­maskigt nät som dras genom vattnet så att fisken stängs in subst.
 5. plats som är lämplig eller iordningställd för fiske med not 4 subst.
 6. beskrivning av dofter som kan uppfattas när man applicerar en parfym (ex. hjärtnot, basnot, toppnot) subst.
 7. inom konst ett personligt särdrag hos ett konstverk subst.
 8. ett kort sammanfattande dokument [knappast brukligt] subst.
 9. förteckning över något [knappast brukligt] subst.
 10. utländsk banksedel subst.
 11. ton eller melodi subst.
 12. inom teknik ränna där något infogas eller kan föras fram och tillbaka [SYN. fals] subst.
 13. fog mellan golv-, däcks- eller bordläggningsplankor
 14. hyvlat spår i kanten av en bräda subst.
 15. inom medicin en fördjupning i människokroppen subst.
 16. leksakssnurra subst.
 17. förled i sammansättningar för att beteckna ett nödläge eller som användes i nödfall forled
Tillbaka till startsidan