alteration
  1. skräckblandad häpenhet någon känner över något otrevligt som har hänt [SYN. bestörtning] subst.
  2. permanent psykisk rubbning subst.
  3. inom musik en höjning eller sänkning av en halvton [SYN. alterering] subst.
Tillbaka till startsidan