durian
  1. inom botanik ett storvuxet träd städsegröna, avlånga, läderartade blad och som har gulgröna blommorna i knippen subst.
  2. en stor taggig frukt från Sydostasien med luktar av svavelväte i omoget tillstånd [SYN. civettfrukt] subst.
Tillbaka till startsidan