aggression
  1. ett hotfullt och fientligt agerande som kan övergå i våldsam handling subst.
  2. ett fientligt eller våldsamt agerande i utrikespolitiska sammanhang [utvidgat betydelse till 1] subst.
Tillbaka till startsidan