affärsmässig
  1. som överensstämmer med vinstintressen adj.
  2. som är praxis i affärssammanhang adj.
  3. som kännetecknas av frånvaro av känslor adj.
Tillbaka till startsidan