y
  1. den tjugofemte bokstaven i det svenska alfabetet subst.
  2. (med versaler) inom kemi grundämnet yttrium som är en sällsynt jordartmetall subst.
  3. (med versal) inom matematik förkortning till yotta som är en SI-prefix för siffran 10 upphöjt till 24 räkn.
  4. inom matematik förkortning till yokto som är en SI-prefix för siffran 10 upphöjt till - 24 räkn.
  5. inom matematik en beteckning för andra eller beroende variabel subst.
Tillbaka till startsidan