agga
  1. orsaka upprepat psykisk smärta verb
  2. orsaka upprepat fysisk smärta eller obehag i form av till exempel sting [mindre brukligt] verb
  3. egga [föga brukligt]
Tillbaka till startsidan