kassava
  1. inom botanik en Sydamerikansk halvbuske (Manihot esculenta) inom familjen Euphorbiaceae som har stärlkelserika rotknölar subst.
  2. den stärkelserika rotknölen på arten (Manihot esculenta) som utgör basföda för många länder [SYN. maniok, brasiliansk arrow] subst.
  3. mjöl utvunnen från rotknölen till växten (Manihot esculenta) [SYN. maniokmjöl, tapioka, kassavastärkelse] subst.
  4. bröd gjord på kassavamjäl [SYN. koll] subst.
Tillbaka till startsidan