adel
  1. samhällsklass med hög social ställning med vissa privilegier subst.
  2. grupp av personer som tillhör adeln subst.
  3. om förfinade eller ädla personer subst.
  4. ädelhet eller förfining subst.
Tillbaka till startsidan