britannier
  1. person från den keltiska folkstammen som var urinnevånare i nuvarande England subst.
  2. person som är engelsk medborgare [SYN. engelsman] subst.
Tillbaka till startsidan