chips
  1. tunna skivor av mestadels potatis eller rotfrukter eller annan gröda som friterats och saltats (ex: potatischips, majschips, linschips) subst.
  2. inom golf ett kort slag (sing./obest. form/genitiv till chip 1) subst.
  3. inom fotboll lös spark på boll så att den färdas i en båge (sing./obest. form/genitiv till chip 2) subst.
  4. inom elektronik en elektronisk krets där komponenterna tillverkas tillsammans [SYN. chip eller chipp]
  5. inom elektronik en elektronisk krets där komponenterna tillverkas tillsammans (sing./obest. form/genitiv till chip 3) subst.
  6. inom filmfotografering en inofficiell benämning på en bildsensor i digitala kameror (sing./obest. form/genitiv till chip 4) subst.
Tillbaka till startsidan