spole
 1. inom elektrofysik en elektrisk ledare lindad i en spiral subst.
 2. ruIle i olika former som används för upplindning av garn eller tråd subst.
 3. spjäla eller pinne av trä eller annat material som används till stegpinne subst.
 4. spjäla eller pinne av trä eller annat material som används till ekarna till ett hjul subst.
 5. spjäla eller pinne av trä eller annat material som används till skoveln i vattenhjul subst.
 6. konformad kropp på fisk subst.
 7. den yttersta spetsen på en fågelfjäders skaft som sitter i fågelns hud subst.
 8. inom zoologi den del av en sjöpenna som är fäst i bottensedimentet [SYN. primärpolyp] subst.
 9. inom cellbiologi en spolformad bildning i cellskelettet på med funktionen att dra isär på kromosomerna under celldelningen [SYN. kärnspole] [ålderdomligt] subst.
 10. spoling subst.
 11. spov subst.
 12. pipare subst.
 13. slangord för penis subst.
Tillbaka till startsidan