akustik
  1. lära inom fysik som studerar hur ljudvågor fortplantar sig i olika medium [SYN. ljudlära] subst.
  2. ljudförhållanden subst.
Tillbaka till startsidan