bluescreen
  1. inom filmfotografering filmning av två klipp varav den ena framför en blå skärm som sedan klipps bort och ersätts med det andra filmklippet subst.
  2. inom datorteknik en blå skärmbild med meddelande om allvarligt systemfel på operativsystemet Windows (SYN. blåskärm) subst.
Tillbaka till startsidan