dubbelton
  1. inom musik två samtida eller efter varandra följande toner subst.
  2. inom boktryckarkonst dubbel tonfärg hos ett tryck subst.
Tillbaka till startsidan