blåfärgeri
  1. yrke eller yrket att färga blått subst.
  2. anstalt för blåfärgning subst.
Tillbaka till startsidan