daggert
  1. kort sticksvärd subst.
  2. nedfällbar fena på segelbåt som till formen påminner om en daggert (se daggert 1) subst.
  3. dagg (se dagg 6) [vardagligt] subst.
  4. slangord för penis (se daggert 3) subst.
Tillbaka till startsidan