bad
  1. låta kroppen vara ned­sänkt i vatten eller annat medium för hygienisk behandling eller avsvalkning [~dusch] subst.
  2. om full­ständigt exponering för in­verkan, särskilt med avseende på solstrålning subst.
  3. i sammansättningen blodbad [SYN. massaker] efterled
  4. badställe subst.
  5. inom kemi vätska som an­vänds för kemisk på­verkan av ned­sänkta före­mål subst.
  6. preteritumformen av verbet be eller bedja verb
Tillbaka till startsidan