effektiv
  1. nå ett mål eller ett resultat på ett snabbt sätt [SYN. verkningsfull] adj.
  2. ett verkligt resultat (ex. effektiv ränta) [ANT. nominell] adj.
  3. i verkligheten [SYN. i realiteten] adv.
Tillbaka till startsidan