boklärd
  1. person som är bildad genom studier av böcker subst.
  2. nyinlärd i konsten att läsa [SYN. läskunnig] subst.
  3. person med ringa livserfarenheter som inhämtat sina kunskaper endast ur böcker [SYN. kammarlärd] subst.
Tillbaka till startsidan