järngång
  1. inom metallurgi den metallurgiska processen i en smälthärd [SYN. härdgång] subst.
  2. inom bergsvetenskap en järngata subst.
Tillbaka till startsidan