rendezvous
  1. kortare kärleksmöte mellan två älskande subst.
  2. samlingsplats eller mötesplats subst.
  3. samlingsplats av personer uttagna till soldater eller inkallade till krigstjänst subst.
  4. sjömilitär term för särskild samlingsplats för fartyg i en flotta i händelse av skingring subst.
  5. inom jakt samlingsplatsen för deltagarna i en jaktritt subst.
Tillbaka till startsidan