takta
  1. inom hippologi häst som har en trippande, felaktig gångart där hästen småtravar istället för skritta verb
  2. person eller objet som röra sig på lätt trippande eller dansande sätt (se takta 1) verb
  3. markera takten genom att sjung eller spela på ett musikinstrument verb
Tillbaka till startsidan