adoptera
  1. med domstol få formell tillåtelse att uppta som adoptivbarn verb
  2. ta sig an [utvidgning till betydelse 1] verb
  3. göra till sin egen, anamma någon annans teori eller metod [utvidgning till betydelse 1] verb
Tillbaka till startsidan