idkan
  1. flitig sysselsättning eller arbete subst.
  2. ett utövande av något subst.
  3. drivande av fabrik eller dylikt subst.
  4. strävande subst.
Tillbaka till startsidan