aktion
  1. handling subst.
  2. militär term för en sjödrabbning [SYN. träffning] subst.
  3. sätt att framföra eller gestalta med mimik och kroppsspråk [utvidgad betydelse till 1] subst.
  4. inom juridik åtal eller process subst.
  5. pågående aktivitet subst.
Tillbaka till startsidan