koller
  1. bossorna (se bossa 1) subst.
  2. samlingsnamn på kronoska hjärnsjukdomar på vissa husdjur subst.
  3. en kronisk hjärnsjukdom hos hästar som orsakas av att vätskemängden i hjärnventriklarna ökar som yttrar sig däri att djuret blir dåsigt och sömnigt med nedsatt känsel och iakttagelseförmåga [SYN. dumkoller, hjärnvattusot] subst.
  4. anfall av sinnesyrsel, galenskap eller förryckthet hos människor och djur (bildlig betydelse till 3) subst.
  5. tokerier (oftast i pl.) subst.
  6. hörbara ut­tryck för ömhet eller kärlek [SYN. kutter] subst.
  7. kurrande i magen [föga brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan