bakvatten
  1. vattenmassa som rör sig i motsatt riktning mot huvudströmmen i vattendrag [SYN. eda] subst.
  2. stillastående vatten subst.
  3. hamna efte i utvecklingen [bildlig betydelse till 1] subst.
  4. inom trädförädlingsindustrin vatten som silas från fibermassan subst.
  5. vatten som står så högt, att annat vatten hindras att rinna undan subst.
  6. i uttrycket gå i bakvatten: gå upp i rök eller omintetgöras subst.
Tillbaka till startsidan