heliograf
  1. instrument för optisk signalering genom återkastning av solljuset med hjälp av en eller flera speglar [SYN. soltelegraf] subst.
  2. inom fysik apparat konstruerad för fotografering av solen subst.
Tillbaka till startsidan