ideal
  1. en felfri förebild subst.
  2. genomtänkt moralisk rikt­linje för handlande subst.
  3. tom tankebild utan verklighet bakom subst.
  4. idealistisk adj.
  5. fullkomlig [SYN. fulländad] adj.
  6. inom estetik konstnärligt skapande som försöker fånga essensen av det som ska gestaltas eller skildras adj.
  7. andlig iImmateriell] adj.
Tillbaka till startsidan