bokverk
  1. bokserie i flera band som oftast är i finare utförande [SYN. flerbandsverk] subst.
  2. bok som är påkostad i sitt utförande subst.
  3. studier subst.
  4. litterärt, vetenskapligt eller konstnärligt arbete utgiven i bokform subst.
Tillbaka till startsidan