flegma
  1. ett sinnelag som karaktäriseras av sävlighet och tröghet subst.
  2. inom humoralpatologi kallt, segt slem i blodet som är orsaken till ett sävligt temperament subst.
  3. inom kemi en vatenhaltig rest efter destillation [SYN. residuum] subst.
Tillbaka till startsidan